Yksityisyyden suojan ja evästeiden käytön käytännöt, tietosuojaseloste

1. Esittely
1.1

MBXP ApS sekä MBXP ApS:n puolesta VLMedia Oy (jäljempänä "MBXP", "me" tai "meidän") käsittelee nykyisten ja potentiaalisten yksityis- ja yritysasiakkaidemme, kumppaneidemme ja toimittajiemme sekä verkkosivustomme vierailijoiden tai niihin liittyvien palveluidemme käyttäjien tietoja.

1.2

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi verkkosivustolla www.gift4you.fi tämän yksityisyyden suojan ja evästeiden käytön käytännön (jäljempänä "tietosuojaseloste") mukaisesti.

1.3

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan 6.10.2023 alkaen. MBXP pidättää oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa ilmoittamalla siitä asianmukaisesti käyttäjille ja asiakkaille.

2. Rekisterin ylläpitäjä
2.1

Rekisterin ylläpitäjä
MBXP toimii rekisterin ylläpitäjänä. Vahvistamme, että henkilökohtaisia tietoja käsitellään aina kulloinkin sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

2.2

Takaamme oikeudenmukaisen ja avoimen tietojenkäsittelyn.

2.3

Yhteystiedot
Halutessasi ottaa meihin yhteyttä, yhteystietomme ovat:

MBXP ApS
Hørkær 26, 5. plan
2730 Herlev, Denmark
CVR-no.: 34480389
Phone: +45 5353 7385
E-mail: info@gift4you.fi

3. Henkilökohtaisten tietojen käsittely
3.1

Tarkoitus
MBXP ylläpitää markkinointi- ja asiakasrekisteriä asiakassuhteen tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen ja analysointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys voi muodostua, kun rekisteröity on oma-aloitteisesti yhteydessä rekisterinpitäjään tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liiketoiminnan tai yhteistyön yhteydessä. Rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten yritysasiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.
Tämä tietosuojaseloste on käytössä myös, koska gift4you.fi verkkosivuston ylläpitoon ja hallinnointiin liittyen keräämme henkilökohtaisia tietoja. Tietosuojaseloste kertoo, kuinka käsittelemme keräämiämme henkilökohtaisia tietoja käyttäessäsi palveluitamme.

Pyytäessämme verkkosivustolla henkilökohtaisia tietojasi käyttöömme, ilmoitamme mistä tiedoista ja käyttötarkoituksesta on kyse sekä ilmoitamme asiasta henkilökohtaisten tietojen keräämisen yhteydessä.

3.2

Verkkosivuston käyttö kirjautumatta palveluihin
Verkkosivustoamme on mahdollista käyttää ilman, että keräämme henkilökohtaisia tietoja alla kuvatuin menetelmin. Huomaathan kuitenkin, että verkkosivustomme käyttää evästeitä. Evästeiden hylkääminen voi mahdollisesti heikentää sivuston toimivuutta. Lisätietoja evästeistä löydät alta kohdasta 6.

3.3

Tarjotessamme sinulle palveluitamme, käytämme henkilökohtaisia tietojasi palveluidemme parantamiseen, palvelun laadun varmistamiseen sekä viestimiseen kanssasi.

Käyttämämme pääasialliset henkilökohtaiset tiedot ovat:

 • Nimitiedot ja muut yhteystiedot;
 • Tiedot meille saapuneista tiedusteluista, palautteista, valituksista yms.

MBXP ei kerää kolmansilta osapuolilta henkilökohtaisia tietoja verkkosivuston käyttäjistään tai asioineista asiakkaistaan.

3.4

Henkilökohtaisten tietojesi kerääminen
Keräämme ja säilytämme henkilökohtaisia tietojasi nimettyihin tarkoituksiin tai muihin laillisiin kaupallisiin tarkoituksiin. Tietojen käsittelyä tapahtuu kun:

 • Hallinnoimme asiakkuussuhdettasi;
 • Parannamme palveluitamme;
 • Toteutamme viestintäämme ja markkinointiamme sinulle; sekä
 • Ylläpidämme tilastointia.

Seuraavassa voit lukea lisää yksittäisistä palveluistamme. Pyrimme aina noudattamaan kunkin palvelun yhteydessä kuvattuja yleisiä periaatteita.

3.4.1

Uutiskirje
Uutiskirjeemme sisältää tietoja mm. tuotteista, eduista ja tapahtumista. Uutiskirjeen osalta käsittelemämme henkilökohtaiset tiedot ovat nimesi, yhteystietosi ja sähköpostiosoitteesi. Voit myös erikseen tilata uutiskirjeemme. Voit aina peruuttaa tämän palvelun ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse: info(at)gift4you.fi.

3.4.2

Asiakkaiden henkilökohtaiset tiedot
Rekisterin ylläpitäjänä MBXP kerää ja käsittelee asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja:

 • Voidakseen tarjota ne palvelut, jotka MBXP on sitoutunut sinulle asiakkaana toimittamaan;
 • Noudattaakseen sopimuksellisia ja oikeudellisia velvoitteitaan; ja/tai
 • Täyttääkseen yleiset juridiset velvoitteet.

Oikeudellinen perusta asiakkaidemme henkilökohtaisten tietojen käsittelylle edellä mainituissa tarkoituksissa on useimmissa tapauksissa se, että käsittely on välttämätöntä:

 • Voidaksemme täyttää asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen ehdot, mukaan lukien Gift4You verkkopalvelun ja -kaupan yleiset ehdot, voidaksemme täyttää muun sopimuksen ehdot, jonka osapuolena olet, tai voidaksemme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ennen sopimuksen tekemistä;
 • Noudattaaksemme lakisääteisiä velvollisuuksiamme; sekä
 • Voidaksemme puolustautua oikeudellisen kanteen osalta tai laatiaksemme sellaisen itse, tai muutoin asian ollessa tuomioistuimen oikeudellisen käsittelyn alaisena.

Valtaosin henkilökohtaiset tiedot kerätään asiakkailta ja yleensä nämä ovat:

 • Yleiset asiakastiedot mukaan lukien nimi, osoite ja yhteystiedot
3.4.3

Saapuvat tiedustelut
Ottaessasi meihin yhteyttä, prosessoimme tarvittavat tiedot pystyäksemme käsittelemään kyselyjä, valituksia, palautteita, jne.

Oikeudellinen peruste tälle on lainmukainen oikeutemme asiakaspalvelun toteuttamiseen, kuten myös mahdollisuutemme puolustautua oikeudellisen kanteen osalta tai laatiaksemme sellaisen itse. Arvioimme jokaisen tapauksen erikseen määrittääksemme ylittävätkö lainmukaiset oikeutemme ammattimaisen suhteen käynnistämiseen perusoikeutesi ja -vapautesi, joka edellyttää henkilökohtaisten tietojen suojaamista.

3.4.4

Toimittajat ja yhteistyökumppanit
Voimme kerätä toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin liittyviä henkilötietoja, sisältäen lähinnä yhteyshenkilön yhteystiedot jne. Tällaisia kerättäviä tietoja ovat pääasiassa nimitiedot ja yhteystiedot.

Oikeudellinen peruste tälle on lainmukainen oikeutemme ylläpitää jo solmittuja kontakteja tai toteuttaa tulevia kontakteja, harjoittaa liiketoimintaa sekä mahdollisuutemme puolustautua oikeudellisen kanteen osalta tai laatiaksemme sellaisen itse. Arvioimme jokaisen tapauksen erikseen määrittääksemme ylittävätkö lainmukaiset oikeutemme henkilökohtaisten tietojen rekisteröintiin rekisteröidyn perusoikeudet ja -vapaudet, joka edellyttää henkilökohtaisten tietojen suojaamista.

4. Henkilökohtaisten tietojen hallinnointi
4.1

Henkilökohtaisten tietojen jakaminen yhteistyökumppaneille
Toimittaaksemme palvelumme sinulle on välttämätöntä, että luovutamme asiaankuuluvat henkilökohtaiset tietosi oleellisille yhteistyökumppaneillemme, kuten esimerkiksi IT-järjestelmätoimittajille.

Käytämme vain sellaisia tietojen käsittelijöitä, jotka antavat riittävät takeet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttamiseksi siten, että tietojen käsittely vastaa asiaankuuluvien tietosuojalakien vaatimuksia, mukaan lukien rekisteröidyn oikeuksien suojaamisen varmistaminen.

4.2

Siirtäminen
Voimme siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten viranomaisille. Tämä tapahtuu ainoastaan, mikäli se on ehdottoman välttämätöntä voidaksemme täyttää sopimuksemme sinun tai asiakkaasi kanssa, tai jos meillä on lain tai muun sitovan oikeusperusteen mukainen velvollisuus tehdä niin.

4.3

Käsittelemme ainoastaan asiaankuuluvia henkilökohtaisia tietoja
Keräämme, käsittelemme ja säilytämme vain sellaisia henkilökohtaisia tietoja, jotka ovat merkityksellisiä yllä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Käyttötarkoitus on ratkaiseva sen määrittämiseksi, mitkä henkilökohtaiset tietosi ovat meille merkityksellisiä. Sama pätee käsiteltävien henkilökohtaisten tietojen laajuuden määrittämiseen. Esimerkiksi, emme käytä muita kuin sellaisia henkilökohtaisia tietoja, jotka ovat tarpeen juuri kyseisen asianmukaisen tarkoituksen toteuttamiseksi.

4.4

Käsittelemme ainoastaan välttämättömiä henkilökohtaisia tietoja
Keräämme, käsittelemme ja säilytämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tiettyjen nimettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

4.5

Tarkistamme ja päivitämme henkilökohtaiset tiedot
Varmistamme, että käsittelemämme henkilökohtaiset tietosi eivät ole virheellisiä eivätkä harhaanjohtavia ja, että niitä myös päivitetään jatkuvasti.

Koska palvelumme toiminnallisuus edellyttää, että käytössämme on oikeat ja ajantasaiset henkilökohtaiset tiedot, ystävällisesti pyydämme sinua ilmoittamaan meille, mikäli henkilökohtaisiin tietoihisi on tullut oleellisia muutoksia. Voit ilmoittaa meille muutoksista käyttämällä kohdan 2.3 yhteystietoja.

4.6

Poistamme henkilökohtaiset tiedot niiden jäädessä tarpeettomiksi
Poistamme henkilökohtaiset tietosi, kun niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, käsitelty ja tallennettu.

Säilytämme kuitenkin sellaiset henkilökohtaiset tiedot, jotka meidän on kirjanpito-lainsäädännön tai vastaavan juridisen velvoitteen vuoksi pidettävä tallessa.

Tämä tarkoittaa, että poistamme asioineen asiakkaan henkilökohtaiset tiedot yleensä viimeistään viiden vuoden kuluttua kirjanpitolainsäädännön mukaisen tilikauden päättymisen jälkeen.

4.7

Pyydämme suostumuksesi ennen henkilökohtaisten tietojen käsittelyä
Ellei tietojen keruulle ole muuta laillista perustetta, pyydämme aina suostumuksesi ennen henkilökohtaisten tietojesi käyttöä edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Ilmoitamme sinulle tällaisesta laillisesta perusteesta ja lainmukaisesta oikeudestamme henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn.

Suostumuksesi on vapaaehtoinen ja voit milloin tahansa peruuttaa sen ottamalla meihin yhteyttä. Käytä kohdassa 2.3 mainittuja yhteystietoja, mikäli haluat peruuttaa suostumuksesi tai haluat lisätietoja. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen suostumusperusteisen käsittelyn laillisuuteen.

4.8

Emme paljasta henkilökohtaisia tietoja ilman suostumusta
Keräämme suostumuksesi ja annamme etukäteen ilmoituksen siitä, mihin henkilökohtaisia tietojasi käytetään, mikäli luovutamme henkilökohtaisia tietoja yhteistyökumppaneille esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Voit milloin tahansa vastustaa tällaista henkilökohtaisten tietojen luovuttamista.

Emme kuitenkaan kerää suostumustasi tilanteessa, jossa meillä on lakiin tai esimerkiksi viranomaismääräykseen perustuva velvoite luovuttaa henkilökohtaisia tietoja.

5. Turvallisuus
5.1

Suojaamme henkilökohtaisia tietojasi
Suojaamme henkilökohtaisia tietojasi tahattoman katoamisen tai muuttamisen välttämiseksi. Suojaamme henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta julkaisemiselta ja luvattomilta henkilöiltä.

Käytämme EU:n alueella sijaitsevaa tietojenkäsittelypalvelukumppania, joka puolestamme tallentaa ja käsittelee henkilökohtaisia tietoja tämän tietosuojaselosteen sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Mikäli tietoturvaloukkauksia ilmenisi, ilmoitamme sinulle siitä viipymättä, mikäli loukkaamisen voidaan arvioida aiheuttavan merkittävän riskin oikeuksillesi (esim. henkilöllisyysvarkaus, taloudellinen menetys, syrjintä, maineen menetys tai muu vastaava merkittävä haitta).

6. Evästeiden käyttö
6.1

Evästeet, niiden tarkoitus ja merkitys
Käytämme evästeitä kerätäksemme tietojasi verkkosivustomme sisällön mukauttamiseksi ja parantamiseksi.

Mikäli et halua tietojasi kerättävän, poistathan evästeet (katso ohjeet jäljempänä kohdasta 6.2) ja pidättäydyt verkkosivuston käytöstä. Olemme jäljempänä selvittäneet mitä tietoja kerätään ja miksi, sekä selvittäneet kolmansien osapuolien pääsyä tietoihin (katso kohta 6.3).

6.2

6.2 Mitä evästeet ovat?
Verkkosivusto käyttää evästeitä (”cookies”). Eväste on tekstitiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi, matkapuhelimeesi tai vastaavaan laitteeseen laitteen tunnistamiseksi, asetusten muistamiseksi, tilastoinnin suorittamiseksi ja mainonnan kohdistamiseksi. Eväste ei ole ohjelmisto eikä se voi sisältää vahingollista koodia, kuten viruksia.

Evästeet on mahdollista poistaa tai estää. Katso ohjeet osoitteesta:
http://www.youronlinechoices.com/uk/faqs

6.3

Mitä evästeitä käytetään:

6.3.1

Kolmansien osapuolien evästeet
Sallimme tiettyjen kolmansien osapuolien sijoittaa evästeitä verkkosivuillemme (”third-party cookies”). Käytämme markkinointi- ja optimointievästeitä verkkosivustojemme palveluiden optimoimiseksi. Näihin lukeutuu Google Analytics, jota käytämme analysoidaksemme, kuinka käytät verkkosivustoamme. Kerätyt tiedot lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimille.

Alta voit lukea tarkemmin, mitä evästeitä käytämme ja mikä on niiden tarkoitus:

7. Oikeutesi tietoihisi
7.1

Oikeutesi henkilökohtaisiin tietoihisi
Sinulla on milloin tahansa oikeus saada informaatiota käsittelemistämme henkilökohtaisista tiedoistasi, informaatiota mistä nämä tiedot kerätään ja informaatiota mihin näitä tietoja käytetään. Sinulla on myös oikeus saada informaatiota siitä, kuinka kauan henkilökohtaisia tietojasi säilytetään ja ketkä ovat henkilökohtaisten tietojesi vastaanottajia, mikäli siirrämme henkilökohtaisia tietojasi Tanskan sisällä ja/tai ulkomaille.

Pyynnöstä voimme informoida sinua ja toimittaa kopion käsittelemistämme henkilökohtaisista tiedoistasi. Pääsyä tietoihin voidaan kuitenkin rajoittaa toisten ihmisten yksityisyyden suojan, liikesalaisuuksien ja immateriaalioikeuksien varmistamiseksi.

Voit käyttää yllä mainittua oikeuttasi ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 2.3.

7.2

Oikeutesi virheellisten henkilökohtaisten tietojen korjaamiseen, rajoittamiseen tai poistamiseen
Mikäli katsot, että käsittelemämme henkilökohtaiset tietosi ovat epätarkkoja tai virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää korjausta tai niiden käytön rajoitusta. Epätarkkojen tai virheellisten tietojen korjaamiseksi tai niiden käytön rajoittamiseksi sinun tulee olla meihin yhteydessä.

Joissakin tapauksissa olemme velvollisia poistamaan henkilökohtaiset tietosi. Näin voi olla, mikäli peruutat suostumuksesi. Mikäli katsot, että henkilökohtaiset tietosi eivät ole enää tarpeellisia sen tarkoituksen täyttämiseksi, johon ne on kerätty, on sinulla oikeus pyytää tietojen poistamista. Voit myös ottaa meihin yhteyttä, mikäli katsot, että henkilökohtaisia tietojasi käsitellään sovellettavan lain tai muiden lakiperusteisten säännösten vastaisesti.

Pyytäessäsi henkilökohtaisten tietojesi korjaamista, rajoittamista tai poistamista, tutkimme täyttyvätkö ehdot pyynnön toteuttamiseksi. Mikäli näin on, suoritamme pyydetyt muutokset tai poistamisen niin nopeasti kuin mahdollista.

7.3

Oikeutesi vastustaa
Erityisiin henkilökohtaisiin tilanteisiin liittyviin syihin perustuen sinulla on oikeus vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Voit myös vastustaa henkilökohtaisten tietojesi siirtämisen suoramarkkinointitarkoituksia varten. Voit käyttää näitä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystietomme löytyvät kohdasta 2.3. Mikäli vastalauseesi on perusteltu, emme enää käsittele henkilökohtaisia tietojasi.

7.4

Oikeutesi tietojesi siirtoon
Sinulla voi olla oikeus henkilökohtaisten tietojesi siirtoon edellyttäen, että käsittely tapahtuu automatisoidusti. Tiedonsiirto-oikeutesi kattaa mahdollisuuden vastaanottaa meille antamasi henkilökohtaiset tietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Halutessasi sinulla on oikeus esteettä lähettää nämä vastaanottamasi tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

7.5

Valituksen jättäminen
Mikäli haluat tehdä valituksen henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä Tanskan tietosuojaviranomaiseen: Danish Data Protection Authority (“Datatilsynet”), Borgergade 28, 5th floor, 1300 Copenhagen K, +45 3319 3200, E-Mail: dt@datatilsynet.dk.

8. Versiohallinta
8.1

Versiohistoria

Versio 1.1, julkaistu 6.10.2023

×

×